setymp3

Regulamin

1. Wstęp

Niniejszy Regulamin przedstawia warunki korzystania z serwisu internetowego SetList.pl, znajdującego się pod adresem internetowym setlist.pl. Każdy użytkownik korzystający z serwisu zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminu. Użytkownik korzystając z serwisu akceptuje niniejszy Regulamin.

2. Definicje

a. SetList.pl - Serwis internetowy figurujący pod adresem internetowym setlist.pl

b. Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu setlist.pl. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

c. Zasób - plik audio ulokowany na zewnętrznym serwerze

d. Strona główna - Strona internetowa, której adres URL to http://setlist.pl/ lub http://www.setlist.pl/.

e. Podstrona - każda strona internetowa w domenie setlist.pl, która nie jest Stroną Główną.

3. Postanowienia ogólne

a. Serwis SetList.pl nie przechowuje na swoich serwerach żadnych plików audio. Gromadzi jedynie odnośniki do plików audio ulokowanych na serwerach ogólnodostępnych w Internecie. Użytkownik pobierając dany zasób, pobiera go na własną odpowiedzialność, deklarując przy tym, iż posiada odpowiednią wymaganą licencję, a pobrany zasób traktuje jako kopie zapasową.

b. Korzystanie z serwisu SetList.pl oznacza, iż użytkownik zaznajomił się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje, oraz wyraża zgodę na jego postanowienia.

c. Serwis setlist.pl nie propaguje w żaden sposób piractwa, ani żadnej innej formy łamania prawa.

d. Jeżeli dany zasób narusza Polskie Prawo, użytkownik powinien zgłosić ten fakt administracji serwisu podając adres internetowy URL do podstrony, na której możemy go znaleźć. Wówczas administracja usunie daną podstronę lub możliwość pobierania z niej owego zasobu, jeśli zasób okaże się sprzeczny z prawem. Ponadto przy każdym utworze znajduje się przycisk "Zgłoś nadużycie", który pozwala zgłosić taki utwór.

4. Postanowienia końcowe

a. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://setlist.pl/regulamin.html

b. Serwis SetList.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane pobraniem zasobu.

c. Regulamin wchodzi w życie wraz z dniem jego opublikowania na tej stronie serwisu.

d. Serwis SetList.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

Nazwa użytkownika:

Hasło:


RejestracjaRegulamin | Polityka Prywatności
Blog.SetList.pl | vegaZ.pl
					 
###    ### ###  ### ########    ###  ###  #####  ###   ###
###    ### ######### #########   ### ####  #######  ###########
####   #### ###  ### ###  ###    ## ##   ###  ### ## ### ##
 ##### #####  ##  ##  ##  ###    ####   ##   ##   ###  
 ### ### ###  #######  ##  ###    ###    ##   ##   ###  
 ### # ###  ##  ##  ##  ###    ####   ##   ##   ###  
###    ### ###  ### ###  ###    ## ##   ###  ###   ###  
###    ### ###  ### #########   ### ####  #######   #####  
###    ### ###  ### ########    ###  ###  #####    #####